Artykuły

Uniwersytet Jagielloński bada możliwości rozszerzenia kontaktów z uniwersytetami Regionu Kurdystanu

Źródło: Peyamner News Agency - Kurdistan
1 kwietnia 2006, Dohuk/ Khidher Domle - PNA

Delegacja reprezentująca polski Uniwersytet Jagielloński wraz z Pełnomocnikiem Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce Ziyadem Raoofem, złożyła wizytę w Uniwersytecie w Dohuku w celu zbadania możliwości rozszerzenia porozumienia naukowego pomiędzy obydwiema stronami o szereg innych dodatkowych dziedzin.

Delegacja krakowskiego Uniwersytetu przybyła do Uniwersytetu w Dohuku, gdzie została przyjęta przez dr. Asmata Muhammada Khalida, rektora Uniwersytetu w Dohuku, w celu omówienia dróg rozwoju wzajemnej współpracy, a zwłaszcza możliwości poparcia przez Uniwersytet w Dohuku dla kurdologii oraz nauczania języka kurdyjskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz możliwości wizyty kurdyjskich studentów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Rozmawiano także o wymianie kadr uniwersyteckich pomiędzy stronami.

W składzie delegacji Uniwersytetu Jagiellońskiego znalazła się Dyrektor Instytutu Filologii Orientalnej prof. Ewa Siemieniec-Gołaś, która wskazała na gotowość strony polskiej do rozszerzenia kontaktów po wizycie w Uniwersytecie w Dohuku oraz w Uniwersytecie Salahaddin w Erbilu „To co zobaczyliśmy i z czym zapoznaliśmy się jeśli chodzi o perspektywy rozszerzenia przestrzeni dla współpracy, będzie niewątpliwie podstawą do dyskusji z odpowiednimi wyspecjalizowanymi czynnikami, zwłaszcza że istnieje obszar współpracy i są sprzyjające warunki, szczególnie w naszym, ale też i w innych uniwersytetach.” Profesor wyraziła przekonanie, że „nadszedł czas by poszerzyć współpracę także i o inne dziedziny, w tym o kulturę, gospodarkę, ochronę zdrowia” oraz dodała „szczególnie, że po zapoznaniu się z rzeczywistą sytuacją Regionu Kurdystanu, a tym bardziej przed naszą wizytą tutaj, nie wyobrażaliśmy sobie, że Region jest do tego stopnia ustabilizowany, stale się rozwija, a jego budowa postępuje. Ten prawdziwy obraz, którego się nie spodziewaliśmy tutaj zastać, przekażemy dalej.”

Ze swojej strony Ziyad Raoof, Pełnomocnik Rządu Regionalnego, stwierdził „Współpraca pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a Uniwersytetami Regionu [Kurdystanu] zostanie jeszcze poszerzona po złożeniu przez delegację wizyty w Uniwersytecie w Sulejmanijji, zwłaszcza, że władze Uniwersytetu Jagiellońskiego są gotowe zrobić wszystko, co w ich mocy by umocnić wzajemne relacje”. Jeśli chodzi o Uniwersytet w Koy, to Ziyad Raoof wyjaśnił, że do rozmów na temat objęcia tej uczelni realizacją umów dojdzie w przyszłości, gdyż umowę łączącą wymienione wcześniej uniwersytety z polskim uniwersytetem podpisano zanim jeszcze doszło do oficjalnego utworzenia placówki. Pełnomocnik dodał, że rektor Uniwersytetu w Dohuku podjął działania zmierzające do rozwoju kontaktów pomiędzy obydwoma stronami, szczególnie w odniesieniu do wymiany wizyt kadry dydaktycznej oraz przyznawania stypendiów naukowych. Delegacja odwiedziła także kilka wydziałów znajdujących się na zintegrowanym kampusie uniwersyteckim w Dohuku w celu zapoznania się ze stanem jego rozwoju.Z języka arabskiego tłumaczył Andrzej Bartczak