Artykuły

Sevbuherk - wieczór z kulturą kurdyjską w dniu 26.10.2006

Dnia 26 października w Kurdyjskim Centrum Informacji i Dokumentacji na Rynku Głównym w Krakowie odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Sevbuherk - spotkania z kulturą kurdyjską .
Sevbuherk były to wieczory, w trakcie których kurdyjscy dengbeżowie (opowiadacze) dzielili się ze zgromadzonymi ludźmi legendarnymi opowieściami, w które nierzadko wplatali wątki współczesne. Były zjawiskiem kulturowym umożliwiającym podtrzymanie narodowej tożsamości i zwykłych więzi międzyludzkich.

 

Gości krakowskiego spotkania nawiązującego do tej tradycji powitał Ziyad Raoof, dyrektor KCIiD a zarazem Pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu. Wyraził on nadzieję, że to, i następne zaplanowane spotkania, pozwolą na lepsze poznanie kultury kurdyjskiej - tak barwnej a tak słabo znanej Polakom.

 

Joanna Bocheńska - pomysłodawczyni wieczorów z kulturą kurdyjską i organizatorka spotkania, przybliżyła następnie zebranym tradycję Sevbuherk i kurdyjskich opowiadaczy - dengbeży. W języku kurdyjskim słowo den oznacza głos, natomiast beż jest to ktoś nadający kształt głosowi. Dengbeż to głos, który nadaje ludzkości język, tworzy tożsamość, historię, osobowość, pamięć oraz źródło ludzkich opowieści. Uczestnicy wysłuchali nagrania głosu prawdziwego dengbeża z taśmy magnetofonowej - nie wpłynęło to jednak na ogromne wrażenie, jakie wywarł on na słuchaczach. Mimo że większość zebranych nie rozumiała słów (streszczenie opowiadanej historii znajdowało się jednak na specjalnie przygotowanych ulotkach) to ładunek emocjonalny i siła śpiewnej, zawodzącej melorecytacji sprawiły, że na długą chwilę goście znieruchomieli oczarowani.

 

Farhang Muhhamad (lektor języka kurdyjskiego i doktorant na UJ), wyrecytował wiersz Abdullaha Pashewa zatytułowany "Niheny" ("Tajemnica"). Po polsku wiersz deklamowała Natalia Galikowska - studentka orientalistyki UJ.

 

Następnie profesor Andrzej Pisowicz z Instytutu Filologii Orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosił pasjonujący wykład o pochodzeniu narodu i języka kurdyjskiego.

 

Po oficjalnej części spotkania oraz odpowiedziach na liczne pytania skierowane do gości i organizatorów, był też czas na kontynuację poruszanych tematów przy tradycyjnie parzonej herbacie i kurdyjskich ciastkach.

 

Pierwsze spotkanie z cyklu Sevbuherk było ciekawym wstępem do poznania kurdyjskiej kultury i zachęciło do udziału w kolejnych wydarzeniach w Kurdyjskim Centrum Informacji i Dokumentacji.

 

UT