Artykuły

Otwarcie PRACOWNI STUDIÓW KURDYJSKICH na UJ

Zapraszamy na otwarcie PRACOWNI STUDIÓW KURDYJSKICH na Uniwersytecie Jagiellońskim - środa g. 13.00, aula Colegium Novum.
Pracownia Studiów Kurdyjskich
Instytut Filologii Orientalnej UJ
Kurdyjskie Centrum Informacji i Dokumentacji


zapraszają na

 

Inaugurację roku akademickiego 2008/2009 nowopowstałej
na Uniwersytecie Jagiellońskim

PRACOWNI STUDIÓW KURDYJSKICH29.10.2008 (środa) o g. 13.00 w auli Collegium Novum

 

Pracownia Studiów Kurdyjskich powstała jako ukoronowanie wieloletniego wysiłku, pasji i poświęcenia grupy nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów związanych z Instytutem Filologii Orientalnej i Kurdyjskim Centrum Informacji i Dokumentacji w Krakowie.

 

Jest to jedna z nielicznych w Polsce pracowni tego rodzaju. Jej działalność otwiera przed pracownikami i studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego możliwość poznawania wspaniałej i tak mało w naszym kraju znanej kultury kurdyjskiej.