Artykuły

Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o PKK a rzeczywistość

04/07/2008   Joanna Bocheńska,  za: Netkurd, Reuters, Kurdishmedia

Po pierwszych informacjach dotyczących orzeczenia Sądu Pierwszej Instancji Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich o wykluczeniu PKK z listy organizacji terrorystycznych (3.04.2008) przyszła kolej na konfrontację orzeczenia z praktyką. Jak się okazuje wyrok Sądu Pierwszej Instancji niczego w rzeczywistości nie zmieni, gdyż PKK dalej pozostanie na liście organizacji terrorystycznych, a dostęp jej członków do własnych kont bankowych i majątków dalej będzie ograniczony. Jest to spowodowane faktem, że w 2007 roku powstała nowa lista tychże organizacji, na której PKK znalazło się ponownie, a orzeczenie sądu dotyczy listy poprzedniej.
W wielu podobnych przypadkach (np. w sprawie irańskich Mudżahedinów) mimo iż brano pod uwagę decyzję sądu o wykluczeniu danej organizacji z listy terrorystycznej - z racji niewystarczających powodów, dla których ją tam wcześniej umieszczono - nic w praktyce się nie zmieniło i ugrupowania te pozostały nadal na "czarnej liście".

Ma to związek również z faktem, że możliwość definitywnego wykluczenia danej organizacji z listy terrorystycznej leży w gestii Rady Unii Europejskiej, która raczej nie będzie kwapić się z podjęciem takiej decyzji, aby nie zaostrzać stosunków z Turcją. Wszystko wskazuje więc na to, że PKK nadal pozostanie na liście ugrupowań terrorystycznych, choć powstał niewątpliwie pewien wyłom, podważający stan dotychczasowy, na który powoływać się będą przedstawiciele kurdyjskiej opozycji i emigracji, zwłaszcza ci związani z partią PKK.


Zob.: