Artykuły

Oficjalny komunikat: amerykański atak na irański konsulat

KRG.org.

Oświadczenie Prezydenta Regionu Kurdystanu i Regionalnego Rządu Kurdystanu (KRG) dotyczące amerykańskiej obławy dokonanej o świcie 11 stycznia na konsulat Islamskiej Republiki Iranu w Erbilu.
11 styczeń 2007

Prezydent Regionu Kurdystanu i Rząd Regionalny Kurdystanu wyrażają swoją konsternację i potępienie amerykańskiej akcji przeciwko oficjalnemu konsulatowi Islamskiej Republiki Iranu w Erbilu, stolicy Regionu Kurdystanu w Iraku. Konsulat został otwarty w wyniku porozumienia między rządami Iraku i Islamskiej Republiki Iranu, i cieszy się immunitetem i ochroną zgodnie z Konwencją Wiedeńską o Stosunkach Konsularnych z 1963 roku.

W przeciwieństwie do innych części Iraku Region Kurdystanu cieszy się bezpieczeństwem, ochroną, stabilnością i rządami prawa. Amerykańska akcja nie jest dostosowana do polityki prób rozszerzania bezpieczeństwa i stabilizacji w całym Iraku. Żadna akcja militarna nie może być podejmowana w Regionie Kurdystanu bez konsultacji z jego władzami bezpieczeństwa.

Ludność Regionu Kurdystanu wyraża swój protest i odrzuca takie działanie, które narusza naszą wewnętrzną suwerenność. Nie zgadzamy się na to, aby spory z naszymi sąsiednimi krajami miały być przenoszone na naszą ziemię. Apelujemy o natychmiastowe uwolnienie aresztowanych osób.