Artykuły

NGOs z Rosji z wizytą w Kurdyjskim Centrum w Krakowie

07/12/2009  Redakcja

W Kurdyjskim Centrum Informacji i Dokumentacji w Krakowie 26 listopada odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych z Rosji. Pragnęli oni zapoznać się działalnością Centrum i sytuacją Kurdów w Polsce i w Kurdystanie.

Spotkanie rozpoczęło się w formie multimedialnej prezentacji działalności Kurdyjskiego Centrum Informacji i Dokumentacji, które powstało w 2003 roku z inicjatywy Ziyada Raoofa, obecnie pełnomocnika Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce, Prof. Leszka Dzięgla z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ali Ghafoura - najdłużej mieszkającego w Polsce Kurda oraz Dr Beaty Kowalskiej - wicedyrektor Instytutu Socjologii UJ. KCIiD jest kontynuatorem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Kurdyjskiej założonego w roku 1992 w Krakowie.

Głównym celem KCIiD jest promocja kultury kurdyjskiej w Polsce, propagowanie wiedzy o narodzie kurdyjskim, jego historii i języku wśród Polaków oraz integracja środowiska Kurdów mieszkających w Polsce. Centrum zajmuje się dokumentacją i upowszechnianiem wiedzy o historii, kulturze i bieżących wydarzeniach dotyczących Kurdów i Kurdystanu. W kilkunastoletniej historii swojej działalności Centrum organizowało bądź współorganizowało wiele wydarzeń naukowych, kulturalnych i artystycznych, które odbywały się w Krakowie i w innych miastach Polskich m.in. w Warszawie, Poznaniu, Cieszynie, Zamościu.

Po prezentacji odbyła się dyskusja na temat sytuacji prawnej Kurdów w Polsce oraz sytuacji politycznej w Kurdystanie, szczególnie w Kurdystanie irackim, w której uczestniczyli również Kurdowie studiujący w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Później goście wspominali swoje miłe doświadczenia ze spotkań z Kurdami w Rosji. Na koniec opowiedzieli o działalności organizacji, w których pracują. Całe spotkanie przebiegło w bardzo sympatycznej i przyjaznej atmosferze.

Wizyta reprezentantów 10-ciu organizacji pozarządowych z Rosji odbyła się w ramach długofalowego projektu „Aktywizacja współpracy transgranicznej inicjatyw młodzieżowych z krajów Europy Środkowej i Wschodniej" realizowanego przez Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne z Warszawy i Fundację Znak przy współpracy Stowarzyszenia Wschodnia Perspektywa z Krakowa. Projekt ten ma na celu wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Rosji poprzez wymianę doświadczeń z polskimi organizacjami.

Goście pochodzili z organizacji o profilu: wolontariat, prawa człowieka, organizacje młodzieżowe, zlokalizowanych nie w centrum z Rosji, ale w mniejszych miastach europejskiej części Rosji (np. Orzel, Samara, Tambow, Jarosław). Były to następujące organizacje: Agencja Obrony Praw Człowieka ‘CentrumRus, Centrum Współpracy Społecznej, Oddział Lokalny Rosyjskiego Czerwonego Krzyża, Zjednoczony Związek Kobiet, Stowarzyszenie „Pedagogika sukcesu", Pedagogiczny Klub ‘Ładuga, Młodzieżowy Instytut Programów Społecznych, Młodzieżowy Parlament Obwodu Tombowskiego, Centrum Inicjatyw Młodzieżowych i Laboratorium Pomocy Psychologicznej. Ich przedstawiciele przyjechali do Polski, aby zaznajomić się z polskimi doświadczeniami rozwijania działań w ramach III sektora, nawiązania kontaktów i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Polsce.