Artykuły

Dni Islamu w Krakowie

DNI ISLAMU, Kraków 2-4 lutego 2007 r.


Fundacja ZNAK, Kurdyjskie Centrum Informacji i Dokumentacji

oraz Krakowski Klub Dialogu

zapraszają na spotkania:

  1. Chrześcijaństwo i islam. Dialog czy konkurencja?

  • Wykład „Kurdowie między Biblią i Koranem” mgr. Marcina Rzepki (Instytut Filologii Orientalnej UJ),

  • Dyskusja poświęcona współczesnemu dialogowi między religiami przy udziale: Stefana Wilkanowicza (Fundacja ZNAK), dr. Marka Smurzyńskiego (Instytut Filologii Orientalnej UJ) oraz muzułmanów i chrześcijan.

2 lutego 2007 r. (piątek), godz. 17.00,

Kurdyjskie Centrum Informacji i Dokumentacji

(Rynek Główny 39/8, Kraków)

  1. Kobieta a islam

    • Dyskusja panelowa przy udziale Anny Bratowskiej i Emilii Mucharskiej (muzułmanki wywodzące się z różnych tradycji), Arkhawan Raoof (kurdyjska działaczka ruchu kobiecego) oraz dr Beaty Kowalskiej (Instytut Socjologii UJ).

3 lutego 2007 r. (sobota), godz. 12.00,

Kurdyjskie Centrum Informacji i Dokumentacji

(Rynek Główny 39/8, Kraków)

  1. Współczesny Iran oczami Europejczyka

    • Pokaz zdjęć i wspomnienia z podróży po regionie,

Fotografie Anity Andrzejewskiej.

4 lutego 2007 r. (niedziela), godz. 17.00

Katedra Studiów Porównawczych Cywilizacji UJ

(Rynek Główny 34, Kraków, III piętro)

***

Projekt spotkań nawiązuje do Dnia Islamu obchodzonego corocznie w Kościele Katolickim w dniu 29 stycznia. Jest kontynuacją imprezy zorganizowanej w 2005 roku przez Krakowski Klub Dialogu przy współpracy Fundacji Znak i British Council, jak również cyklu spotkań Şevbuherk – wieczory z kulturą kurdyjską, rozpoczętego w Kurdyjskim Centrum Informacji i Dokumentacji w październiku 2006 roku.

Celem naczelnym jest przybliżenie polskiemu odbiorcy kultury islamu w jej złożoności i wielowymiarowości oraz próba poszukiwania odpowiedzi na trudne pytania, jakie przyniósł początek XXI wieku.

Islam dzisiejszej doby nie jest zjawiskiem jednorodnym. W jego obrębie zderza się wiele, niejednokrotnie przeciwstawnych sobie tendencji (takich jak chociażby próby modernizacji i powrót do fundamentalnych zasad religii, a także próby jej upolitycznienia). Religia, która już dawno przestała być jedynie własnością Bliskiego Wschodu zjednuje sobie wielu nowych wyznawców na kontynencie Europejskim i Amerykańskim. Ważnym elementem w budowaniu złożonej kultury świata islamu są też aspekty narodowe i kontekst otaczającej rzeczywistości (inny jest islam wyznawany przez Kurdów, inny przez polskich Tatarów, a jeszcze inny przez nawróconych na tą religię Europejczyków). Bardzo istotnego znaczenia nabiera również dialog pomiędzy wyznawcami islamu i innych religii (warto zaznaczyć, że trwają też spory, co do tego, czy taki dialog jest w ogóle możliwy). Dzień Islamu w Kościele Katolickim jest właśnie próbą wzajemnego otwarcia się na wartość innej religii, przede wszystkim w duchu poszanowania godności drugiego człowieka i w imię budowania otwartego społeczeństwa oraz eliminowania postaw ksenofobicznych i wszelkiego rodzaju uprzedzeń. Dzień ten niesie jednak ze sobą wyzwanie, by nie tylko przybliżać nieznane treści, opisywać, wyjaśniać i przygładzać, ale by próbować stawiać trudne pytania, takie jak chociażby: dlaczego islam staje się alternatywą dla ludzi odchodzących od Kościoła? I z drugiej strony, dlaczego islam często bazuje na emocjach antychrześcijańskich i zamyka się na dialog z innymi?

Celem projektu jest zatem zarówno przybliżenie pewnych aspektów świata islamu, jak też próba postawienia trudnych pytań, a przede wszystkim zaprezentowanie tej kultury jako bogatej, niejednoznacznej i wielowymiarowej, co z kolei może stać się wyjściem do głębszych refleksji natury społecznej, psychologicznej, filozoficznej
i religijnej.

***


Plakat Dni Islamu można pobrać klikając tu