Artykuły

Delegacja Kurdystanu na międzynarodowym XVI Forum Ekonomicznym w Krynicy

W dniach 6-9 września 2006 w Krynicy odbyło się XVI Forum Ekonomiczne. Wzięła w nich udział również delegacja kurdyjska.
Forum to najważniejsze wydarzenie gospodarcze w Europie Środkowo-Wschodniej, przez media określane jako Davos Wschodu. Od wielu lat Forum gromadzi polskich i zagranicznych polityków, biznesmenów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i gospodarczych, którym towarzyszą setki dziennikarzy z całego świata. W tym roku w Krynicy pojawili się goście z 60 krajów Europy, Azji i Ameryki, była wśród nich również delegacja z Kurdystanu.

 

Jej członkami byli Pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce Ziyad Raoof, oraz doradcy premiera Nechirvana Barzaniego dr Zeki Fattah i dr Anwar Abdullah. Przedstawiciele Kurdystanu zaprezentowali możliwości inwestycyjne w Kurdystanie na specjalnym panelu pod hasłem "Kurdystan Iracki - rozwój i perspektywy współpracy gospodarczej".

 

Podczas swojego wystąpienia Ziyad Raoof nakreślił sytuację w Kurdystanie, oraz program nowego rządu Kurdystanu w oparciu o expose premiera Nechrivana Barzaniego, wygłoszone podczas zaprzysiężenia piątego gabinetu. Mówił także o roli pełnomocników Rządu Regionalnego Kurdystanu za granicami w nawiązywaniu kontaktów i wspieraniu rozwoju gospodarczego Kurdystanu.

 

Dr Zeki Fattah opisał potencjał rynku kurdyjskiego i jego możliwości związane zwłaszcza z wpływami z ropy naftowej oraz przedstawił nowe prawo inwestycyjne w prezentacji "Economic Development in Iraqi Kurdistan".

 

Dr Anwar Abdullah wygłosił referat "Sustainable Development in Kurdistan", w którym przedstawił rządowe programy rozwoju i przekształcenie rolnictwa w Kurdystanie w wysoko wydajny sektor produkcyjny.

 

Tego samego wieczoru Pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu Ziyad Raoof wydał dla uczestników Forum bankiet, na którym obecnych było ponad 200 osób. Goście skosztowali specjałów kuchni kurdyjskiej, i mieli okazję wysłuchać tradycyjnej muzyki kurdyjskiej w wykonaniu Aljiego Maow oraz podziwiać kolorowe kurdyjskie stroje noszone przez obsługujące bankiet kelnerki.

 

W trakcie trwania Forum zorganizowane zostało także spotkanie delegacji kurdyjskiej z polskimi przedsiębiorcami pragnącymi rozpocząć współpracę gospodarczą z Regionem Kurdystanu.

 

Członkowie delegacji mieli okazję wzięcia udziału także w innych seminariach i panelach dyskusyjnych, których w tym roku odbyło się blisko 120. Niektóre z dyskusji były bardzo gorące, jak podczas panelu zatytułowanego "Turcja na rozdrożu: turecka polityka zagraniczna wobec wschodu i zachodu", gdzie z ust moderatorki panelu padło stwierdzenie, że rzekomo "ani rząd Północy Iraku, ani rząd iracki ani amerykański nie podejmują żadnych działań, aby powstrzymać terrorystów z PKK, atakujących cele tureckie". Pełnomocnik Ziyad Raoof sprostował, że Rząd Regionalny Kurdystanu oraz władze irackie wielokrotnie deklarowały chęć pośrednictwa między władzami tureckimi i siłami politycznymi Kurdystanu tureckiego, w celu pokojowego i demokratycznego rozwiązania kurdyjskiego problemu w Turcji.

 

Ze względu na rangę Forum Ekonomicznego oraz przebieg wizyty delegacji Kurdystanu w Krynicy należy podkreślić, że miała ona duże znaczenie, gdyż potwierdziła, że sytuacja w Kurdystanie Irackim jest zupełnie różna od tej na południu Iraku i że cechuje ją stabilność oraz spokój a także, że Rząd Regionalny Kurdystanu jest otwarty na możliwości współpracy gospodarczej ze światem.

 

(UT)